top of page

אודות החברה

עדי הדר - יזום, ייעוץ וניהול כלכלי בע"מ - חברה ליזום פרויקטים, לייעוץ כלכלי, לניהול כללי ולניהול ופיקוח על פרויקטים הנדסיים וכלכליים.
החברה נוסדה בשנת 1997.

מנכ"ל החברה – עדי הדר (M.B.A.), בעל תואר שני במינהל עסקים ותואר ראשון בכלכלה, בוגר אגף התקציבים במשרד האוצר, שימש כסמנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ומנהל מחוז המרכז והיה הממונה על הקמת העיר מודיעין והעיר החדשה חריש.

 

המבנה הארגוני של החברה כולל 3 חטיבות:

 1. חטיבת ניהול תאום ופיקוח על פרויקטים של תשתיות ופיתוח, וחברה מנהלת עבור משרד הבינוי והשיכון.

 2. חטיבת ניהול תכנון, קידום וליווי סטטוטורי, ייזום, ייעוץ כלכלי וניהול  כללי.

 3. חטיבת ניהול תאום ופיקוח על בניה של מוסדות ציבור וחינוך.

תחומי הפעילות בהם עוסקת החברה:

 • שירותי ניהול כללי וניהול תכנון וביצוע של פרויקטים הנדסיים וכלכליים.

 • ניהול תכנון של תכניות בנין עיר וטיפול בקידום אישור תכניות בוועדות התכנון.

 • ניהול תכנון והכנת מכרזים לבניה ופיתוח.

 • ניהול מערכות מכרזים והתקשרויות.

 • ניהול, תיאום ופיקוח על בניה ופיתוח לייעודים שונים (מגורים תעסוקה וכו').

 • ניהול פרויקטים של תשתיות מים ארציות.

 • ניהול פרויקטים בשיטת משק כספי סגור.

 • הכנת תקציבים לפרויקטים, ניהול, מעקב ובקרה על תקציבים.

 • הכנת לוחות זמנים לביצוע ומעקב אחר התקדמות ביצוע פרויקטים.

 • יזום פרויקטים: איתור, סקרי בעלויות, תכנון, אישור בוועדות וביצוע.

 • ייעוץ וליווי פרויקטים בתכנון ובניה במגזר הפרטי.

bottom of page