top of page

פרסומים מהעיתונות

פיתוח כביש 21 - הפתרון לפקקים בצפון ירושלים

כחלק מהפרויקט התחבורתי בצפון ירושלים – כביש 21 יקל באופן משמעותי על עומסי התנועה בצומת הגבעה הצרפתית, יפחית את פקקי התנועה מפסגת זאב למרכז העיר ויגדיל את הנגישות לשכונות צפון העיר – בית חנינא, פסגת זאב ונווה יעקב.

February 13, 2017

1 / 1

Please reload

bottom of page