top of page

העיר מודיעין

  • הקמת מרכז עינב (אזור המלאכה) ופארק טכנולוגי (אזור התעסוקה) הכוללים מגרשים ללוגיסטיקה, תעסוקה, משרדים מפעלים, מלאכה ומסחר.

  • פיתוח כבישים ומערכות תשתית ופארקים כולל גשרים לרבות גשר לכלי רכב מעל נחל ענבה.

  • ביצוע עבודות פיתוח בפארק הטכנולוגי בהיקף תקציבי של מעל חצי מיליארד שקל.

  • ביצוע עבודות פיתוח באזור המלאכה בכ-150 מליון ש״ח כולל פיתוח כבישים, מערכות תשתית ופארקים. הסתיים ונמסר לעירייה בשנת 2016.

bottom of page