תוצאות מכרזים

לאתר- דקל מכרז 2037-2020- טבלת השוואת הצעות.JPG
לאתר- שלומית מכרז 2036-2020- טבלת השוואת הצעות.JPG
לאתר- המגף מכרז 2022-2021- טבלת השוואת הצעות.JPG
לאתר-עמיעד מכרז 2025-2020- טבלת השוואת ה
לאתר- המגף מכרז 2023-2021- טבלת השוואת הצעות.JPG
לאתר- טובא זנגריה מכרז 5020-2021- טבלת השוואת הצעות.JPG
לאתר- המגף מכרז שצפים 2024-2021- טבלת השוואת הצעות.JPG
לאתר- אבשלום מכרז 2035-2020- טבלת השוואת הצעות.JPG
המגף 2021-2021- השוואת הצעות.JPG