תוצאות מכרזים

לאתר- נווה ים מכרז 4-2022- טבלת השוואת הצעות.JPG
לאתר- קדימה מכרז 1003-2022- טבלת השוואת הצעות.JPG
לאתר- כפר חושן- מכרז 5-2022- טבלת השוואת הצעות.JPG