top of page

ראש העין

ניהול ופיקוח על הקמת שכונת מגורים של 1,076 יחידות דיור ושטחי מסחר ותעסוקה בשטח של 120,000 מ"ר, וקריות חינוך במתחם C עבור עיריית ראש העין. ניהול התכנון המפורט, הכנת מכרזי פיתוח, פיקוח על הביצוע ומסירת השכונה לעירייה ולתאגיד המים והביוב. התחלת העבודות בשנת 2017.​

bottom of page