העיר צפת

מתיחת קווי חשמל באמצעות מסוק | צפת רמת רזיםם
צפת מלמעלה
צפת מלמעלה
אספלט בצפת
אספלט בצפת
אספלט בצפת
צפת
צפת | עדי הדר
צפת | עדי הדר
1/6
  • ניהול ופיקוח על הקמת שכונת רמת רזים לבניה רוויה ובניה נמוכה, כולל הקמת תשתיות לכ-3,500 יחידות דיור.

  • ביצוע כבישים, ניקוז, מים, ביוב, תאורה, גשרים ופארקים.

  • ניהול הקמת השכונה החל משנת 2016, כולל ניהול תכנון, הכנת מכרזים, ניהול תקציבי. 

  • ניהול ופיקוח על עבודות פיתוח ומסירתן לעירייה.

  • ליווי יזמי הבניה.