פרויקטים בבניה הכפרית

מתן שרותי חברה מנהלת עבור תכנון וביצוע הרחבות בישובים הכפריים בצפון הארץ בדרום הארץ ובערבה.

ניהול התכנון המפורט הכנת מכרזים פיקוח על הביצוע של התשתיות עד למסירתן למועצה.

 

 

 

כורזים 16.07.21
כורזים 16.07.21
צוריאל 15.6.21-1
צוריאל 15.6.21-1
צוריאל 15.6.21
צוריאל 15.6.21
כורזים 2 27.4.21
כורזים 2 27.4.21
כורזים 27.4.21
כורזים 27.4.21
כורזים 1 27.4.21
כורזים 1 27.4.21
יכיני תאורה
יכיני תאורה
כורזים 2
כורזים 2
כורזים 3
כורזים 3
1/8