top of page

העיר יבנה

  • ניהול ופיקוח על הקמת השכונה הירוקה מטעם משרד הבינוי והשיכון ופרויקט שכונת גן ראובן מטעם יזמים פרטיים, כולל הקמת תשתיות לכ- 4,500 יחידות דיור.

  • כבישים ומערכות ניקוז מים, ביוב ותאורה, תקשורת, 3 גשרים לרכב וגשר להולכי רגל, תאום הקמת מערכת אשפה פניאומטית, בריכת איגום למים, תחנת שאיבה לביוב, פארקים.

  • ניהול הקמת שכונות מראשיתן ועד השלמתן בין השנים 2010-2018 הכולל ניהול תכנון, הכנת מכרזים, ניהול תקציבי,
    ניהול ופיקוח על עבודות פיתוח ומסירתן, ליווי יזמי הבניה.

bottom of page