חומרי מכרז

לתשומת ליבכם- חומרי המכרז המופיעים באתר הינם לעיון בלבד.

הגשת המכרז תתאפשר רק על גבי חומר מקורי שנאסף ממשרדי החברה.

חוברת
מכרז 1023/2022

76 יח"ד
 
מיטל

חוברת תכניות
למכרז
1023/2022

76 יח"ד 
מיטל

נוסח פרסום
למכרז 
1023/2022

76 יח"ד 
מיטל

חוברת
מכרז 1027/2022
הר צפייה
מטולה

חוברת תכניות
למכרז
1027/2022

הר צפייה
מטולה

נוסח פרסום
למכרז 
1027/2022

הר צפייה
מטולה

חוברת
מכרז 1026/2022
מול ארבל
טבריה

חוברת תכניות
למכרז
1026/2022

מול ארבל
טבריה

נוסח פרסום
למכרז 

1026/2022
מול ארבל
טבריה

חוברת
מכרז 1022/2022
גבע בנימין ב-2
גבע בנימין (אדם)

חוברת תכניות
למכרז
1022/2022

גבע בנימין ב-2
גבע בנימין (אדם)

נוסח פרסום
למכרז -מעודכן
1022/2022

גבע בנימין ב-2
גבע בנימין (אדם)

כתב כמויות
למכרז 
1022/2022

גבע בנימין ב-2
גבע בנימין (אדם)

מסמך הבהרות
למכרז 
1022/2022

גבע בנימין ב-2
גבע בנימין (אדם)

חוברת
מכרז 1002/2022 אריאל דרום 130/8

חוברת תכניות למכרז
1002/2022
אריאל דרום
130/8

נוסח פרסום
למכרז
1002/2022
אריאל דרום
130/8

מסמך הבהרות
למכרז
1002/2022
אריאל דרום
130/8

חוברת
מכרז
4/2022
נווה ים

חוברת תכניות למכרז
4/2022
נווה ים

נוסח פרסום
למכרז
4/2022 
נווה ים

נספחים א+ב
למכרז
4/2022 
נווה ים

פרוטוקול  סיור קבלנים
4/2022 
נווה ים