לתשומת ליבכם- חומרי המכרז המופיעים באתר הינם לעיון בלבד.

הגשת המכרז תתאפשר רק על גבי חומר מקורי שנאסף ממשרדי החברה.

חוברת
מכרז 5023/2021
שלב א'

צפת

חוברת תכניות למכרז 5023/2021
שלב א'
צפת

נוסח פרסום
למכרז 5023/2021
שלב א'
צפת

חוברת
מכרז 11027/2021 השלמות שלב א'

מנחמיה

חוברת תכניות למכרז
11027/2021 השלמות שלב א'

מנחמיה

נוסח פרסום
למכרז 11027/2021 השלמות שלב א'
מנחמיה

חוברת
מכרז 11022/2021 
כביש גישה
צוריאל

חוברת תכניות למכרז
11022/2021 

כביש גישה
צוריאל

נוסח פרסום
למכרז 11022/2021
 
כביש גישה
צוריאל

מסמך הבהרות למכרז 11022/2021
 
כביש גישה
צוריאל

חוברת
מכרז 2023/2021 שלב ג'
חריש - המגף

חוברת תכניות למכרז 2023/2021
שלב ג'
חריש - המגף

נוסח פרסום
למכרז 2023/2021 שלב ג'
חריש - המגף

חוברת
מכרז 
5005/2021

בנה ביתך מערב צפת - רמת רזים

חוברת תכניות למכרז 5005/2021
בנה ביתך מערב צפת - רמת רזים

נוסח פרסום
למכרז 5005/2021
בנה ביתך מערב צפת - רמת רזים

מסמך הבהרות
למכרז
5005/2021

בנה ביתך מערב
צפת - רמת רזים

חוברת
מכרז 2023/2021 ביצוע שצ"פים
913,921
חריש - המגף

חוברת תכניות למכרז 2024/2021
ביצוע שצ"פים
913,921
חריש - המגף

נוסח פרסום
למכרז 2024/2021 ביצוע שצ"פים 913,921
חריש - המגף

חוברת
מכרז 5025/2021 קדימה מתחם A

חוברת תכניות למכרז
5025/2021 

קדימה מתחם A

נוסח פרסום
למכרז 5025/2021 קדימה מתחם A

חוברת
מכרז 2035/2020 עבודות תאורה והשלמות פיתוח 

אבשלום

חוברת תכניות למכרז 2035/2020 עבודות תאורה והשלמות פיתוח
אבשלום

נוסח פרסום
למכרז 2035/2020 עבודות תאורה והשלמות פיתוח
אבשלום

מסמך הבהרות
למכרז
2035/2020
עבודות תאורה והשלמות פיתוח
אבשלום

חוברת
מכרז 2037/2020 ביצוע תשתיות שלב א'

דקל

חוברת תכניות למכרז 2037/2020 ביצוע תשתיות שלב א'
דקל

נוסח פרסום
למכרז 2037/2020 ביצוע תשתיות שלב א'
דקל

מסמך הבהרות
למכרז
2037/2020 ביצוע תשתיות שלב א'
דקל

חוברת
מכרז 2036/2020 ביצוע השלמות פיתוח

שלומית

חוברת תכניות למכרז 2036/2020 ביצוע השלמות פיתוח
שלומית

נוסח פרסום
למכרז 2036/2020 ביצוע השלמות פיתוח
שלומית

מסמך הבהרות
למכרז
2036/2020 ביצוע השלמות פיתוח
שלומית

חוברת
מכרז 11021/2021 השלמות שלב א'
אריאל דרום

 

חוברת תכניות למכרז 11021/2021 השלמות שלב א'
אריאל דרום

נוסח פרסום
למכרז 11021/2021 השלמות שלב א'
אריאל דרום

מסמך הבהרות למכרז 11021/2021
 
השלמות שלב א'
אריאל דרום