לתשומת ליבכם- חומרי המכרז המופיעים באתר הינם לעיון בלבד.

הגשת המכרז תתאפשר רק על גבי חומר מקורי שנאסף ממשרדי החברה.

חוברת מכרז 728/2020- בועינה נוג'ידאת- תשתיות שלב א' עבור שיווק שלב ג

חוברת תכניות למכרז 728/2020- בועינה נוג'ידאת תשתיות שלב א' עבור שיווק שלב ג

נוסח פרסום למכרז 728/2020 בועינה נוג'ידאת- תשתיות שלב א' עבור שיווק שלב ג

כתב כמויות מעודכן למכרז 728/2020 בועינה נוג'ידאת- תשתיות שלב א' עבור שיווק שלב ג

מסמך הבהרות למכרז 728/2020 בועינה נוג'ידאת- תשתיות שלב א' עבור שיווק שלב ג

חוברת מכרז 735/2020 טבריה מול ארבל

חוברת תכניות למכרז 735/2020 טבריה מול ארבל

נוסח פרסום

למכרז 735/2020 טבריה מול ארבל

פיתוח ועיצוב: 2ordigital

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

עקבו אחרינו