לתשומת ליבכם- חומרי המכרז המופיעים באתר הינם לעיון בלבד.

הגשת המכרז תתאפשר רק על גבי חומר מקורי שנאסף ממשרדי החברה.

חוברת מכרז 2022/2021 שצ"פים בחריש - המגף

חוברת תכניות למכרז 2022/2021
שצ"פים בחריש- המגף

נוסח פרסום
למכרז 2022/2021 שצ"פים בחריש- המגף